Obres de remodelació en diferents eixos urbans per naturalitzar la ciutat

Cornellà està immersa en un procés de remodelació urbana per generar nous eixos de connectivitat més accessibles, verds i humans que permetin prioritzar els espais per als ciutadans i fer una ciutat més verda i sostenible. Actualment estan en obres l'avinguda dels Alps, el carrer Verge de Montserrat i altres com començat de les placetes Francesc Layret i Narcís Monturiol ubicades a l'avinguda Baix Llobregat. La major part de les obres es desenvolupen sense afectacions als trànsit rodat, i en el espais de major trànsit s'han reordenat carrers i s'han canviat direccions per permetre la circulació de vehicles i persones.
Les obres tenen per objecte crear una nova configuració d'aquests espais per fer-los més accessibles, amb més vegetació, més amables i agradables, amb espais oberts per als veïns, àrees de joc i espais lúdics.


Canvis provisionals de circulació als barris Centre i Riera
Amb el començament de les obres del carrer Verge de Montserrat i altres actuacions a l'avinguda Baix Llobregat, que restringeixen el trànsit rodat, s'han hagut de fer remodelacions de circulació provisionals en diferents carrers per permetre la mobilitat i circulació de vehicles. La modificació s'ha pensat per evitar al màxim les molèsties als veïns i veïnes.

Donar prioritat als vianants

Gran part de les principals actuacions que es duran a terme durant 2018, estan vinculades al Cornellà Natura, un projecte de transformació de la ciutat que, a mitjà termini, persegueix naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, amb l'objectiu d'humanitzar-la i donar prioritat als ciutadans i ciutadanes.

En aquest àmbit s'inclouen actuacions que transformaran la fisonomia de la ciutat i generaran noves zones d'interacció i convivència. Destaquen obres de remodelació com l'Avinguda Alps que es convertirà en un corredor verd que actuarà com a eix de connexió oberta, o la remodelació per fer peatonar el carrer Verge de Montserrat, així com les obres a les places Narcís Monturiol i Francesc Layret, adjacents a l'avinguda Baix Llobregat, les obres de la qual acaben de començar; o el projecte conjunt del carrer Urgell i el carrer Empordà.
A més, durant 2018 es duran a terme altres projectes dins del Cornellà Natura: el de murs verds i la millora de camins i espais naturals.
Tot això es complementa amb el reforç d'iniciatives mediambientals. En total es preveu destinar 7 milions d'euros, entre inversions i despesa corrent, al projecte Cornellà Natura durant 2018. Un projecte transversal i a deu anys vista que té com a objectiu incrementar un 60% els espais verds.

Pàgina web Cornellà Natura
Remodelació av. Alps
Remodelació carrer Verge de Montserrat