La ciutat es transforma: projectes que tenen en compte les persones

La segona fase de les obres del carrer Verge de Montserrat han comportat el tancament al tràfic del tram d'aquest carrer entre Rubió i Ors i paseig dels Ferrocarrils. L'objectiu de les obres és convertir aquest carrer en zona per als vianants i que formi part d'un dels eixos del projecte Cornellà Natura.

El canvi suposarà una millora important de l'espai urbà, creant un corredor amb prioritat per als vianants de 200 metres de llarg per arribar des del centre de la ciutat fins a la passarel·la d'accés al riu Llobregat. En aquest tram, de 697 m2 de superfície, es col·locarà una franja central arbustiva i nou mobiliari urbà. Només podran accedir al carrer els veïns i veïnes amb plaça d'aparcament. L'actuació té un pressupost de 428.000 euros.
Una nova rotonda en l'encreuament de l'avinguda Baix Llobregat i el passeig dels Ferrocarrils, així com el canvi de sentit d'alguns carrers, van a pacificar i transformar els fluxos de circulació rodada a la zona.

Altres projectes en marxa
En el mes de gener han començat les obres de reurbanització del carrer Anoia, entre l'avinguda Salvador Allende i el carrer Bonestar, amb l'objectiu d'ampliar i millorar la vorera nord, així com de les zones enjardinades; creant un espai de passeig més agradable per als vianants.
En l'altre costat, on no es realitza la intervenció, es farà un rebaixi de la vorera per millorar l'accessibilitat a la zona de pas de vianants. El nombre de places d'aparcament existents al carrer es mantindrà igual.
També estan en marxa els projectes de reforma de l'avinguda Pablo Picasso, que consisteix a ampliar la vorera oest de l'esmentada avinguda al llarg d'uns 315 metres, entre carretera de l'Hospitalet i el passatge Dolors Almeda. De la mateixa manera, la carretera del Prat es reformarà segons un projecte en fase d'adjudicació, per millorar la seva accessibilitat, ampliar l'espai per als vianants en el llaç dels habitatges, reparar la calçada, renovar el mobiliari urbà i crear més espais verds. Aquesta actuació afecta a un eix secundari del projecte Cornellà Natura, que connecta dos eixos principals.

Naturalitzar la ciutat

Gran part de les principals actuacions que es duran a terme durant 2018, estan vinculades al Cornellà Natura, un projecte de transformació de la ciutat que, a mitjà termini, persegueix naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, amb l'objectiu d'humanitzar-la i donar prioritat als ciutadans i ciutadanes.

En aquest àmbit s'inclouen actuacions que transformaran la fisonomia de la ciutat i generaran noves zones d'interacció i convivència. Destaquen obres de remodelació com l'Avinguda Alps que es convertirà en un corredor verd que actuarà com a eix de connexió oberta, o la remodelació per fer peatonar el carrer Verge de Montserrat, així com les obres a les places Narcís Monturiol i Francesc Layret, adjacents a l'avinguda Baix Llobregat, les obres de la qual acaben de començar; o el projecte conjunt del carrer Urgell i el carrer Empordà.
A més, durant 2018 es duran a terme altres projectes dins del Cornellà Natura: el de murs verds i la millora de camins i espais naturals.
Tot això es complementa amb el reforç d'iniciatives mediambientals. En total es preveu destinar 7 milions d'euros, entre inversions i despesa corrent, al projecte Cornellà Natura durant 2018. Un projecte transversal i a deu anys vista que té com a objectiu incrementar un 60% els espais verds.

Pàgina web Cornellà Natura
Remodelació av. Alps
Remodelació carrer Verge de Montserrat