Aposta municipal per impulsar habitatge protegit i respondre a les necessitats de joves i col·lectius vulnerables

L'Ajuntament de Cornellà va aprovar el gener de 2021 el nou Pla d'Habitatge (2020-2030) amb l'objectiu de promoure actuacions que garantissin a la ciutadania l'accés a l'habitatge, especialment als col·lectius amb menys recursos i als joves. Un plantejament fixat a partir de la realitat territorial de la ciutat i tenint en compte les necessitats generades a partir de les diferents crisis econòmiques, agreujades posteriorment amb la crisi pandèmica.

Encara que les competències en matèria d'habitatge són de la Generalitat de Catalunya, el Consistori sempre ha tingut al full de ruta l'impuls de polítiques municipals que ajudessin la ciutadania en aquesta matèria. En aquest context, el Pla d'Habitatge se sustenta en quatre eixos fonamentals: la creació de més habitatges de protecció oficial, l'ampliació del parc de lloguer social, la rehabilitació d'edificis i habitatges i la mobilització d'habitatges buits, evitant -ne l'ocupació il·legal per part de màfies.

Per això, l'Ajuntament treballa amb altres administracions, així com amb promotors públics i privats, per establir els criteris quant a habitatge de nova creació i l'objectiu del qual en aquests moments és augmentar el parc residencial al voltant de 3.000 habitatges nous fins a l'any 2030. Així mateix, està previst ampliar el parc públic de lloguer social mitjançant l'arrendament o l'adquisició d'habitatges per destinar-los a les famílies més vulnerables.

Pel que fa a la rehabilitació, el Pla d'Habitatge contempla l'actuació en parcs immobiliaris deteriorats, amb especial atenció al barri de Sant Ildefons. Un altre dels focus de gran preocupació és l'ocupació il·legal d'habitatges per part de màfies, per això el Consistori realitza un seguiment molt directe en comunitats conflictives. 

Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa

 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
 c. Avellaner, 7
   93 376 31 81
olh@procornella.cat
www.olhcornella.cat
· Dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h
· Dimarts, dijous i divendres, de 8.30 a 14.30 h


3.000 PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL

L'Ajuntament s'ha fixat com a objectiu per a 2030 impulsar al voltant de 3.000 habitatges de protecció oficial per satisfer la demanda estimada.  Aquestes promocions són habitatges, de lloguer o de compra, que compleixen unes determinades característiques i que tenen un preu fixat per l'Administració, amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge amb un preu més assequible que al mercat lliure.

PROJECTES DESTACATS PER GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE A CORNELLÀ

  • Promocions de protecció oficial: Més de 3.000 habitatges projectats abans del 2030
  • Habitatges de lloguer dotacional per a joves: 2 promocions s'estan construint ara a Almeda i al sector Bagaria
  • Parc de lloguer social per situacions d'emergència econòmica i social: 185 pisos actualment
  • Programa de rehabilitació d'immobles: 3.651 habitatges beneficiades
  • Assessorament de l'Oficina Local d’Habitatge: 13.400 atencions realitzades

185 PISOS DE LLOGUER SOCIAL PER A SITUACIONS D'EMERGÈNCIA

La Taula d'Emergència de Cornellà és la responsable de valorar les situacions d'emergències econòmiques o socials, principalment de famílies que estan en un procés de desnonament o que ja han perdut la seva llar i que no tenen una alternativa habitacional. En aquests moments, l'Ajuntament compta amb 185 immobles que han estat adjudicats per la Taula d'Emergència municipal per respondre a aquestes situacions, derivats de diferents programes o aportacions supramunicipals.

ASSESSORAMENT PER A MENORS DE 35 ANYS

La ciutat compta amb l´Oficina Local d´Habitatge, que téla funció d'assessorar la població sobre diferents aspectes habitacionals, però a més, com a novetat, l'Oficina Jove també ha incorporat un servei d'assessorament específic per als menors de 35 anys. La nova assessoria informa sobre diferents qüestions relacionades amb els habitatges, com, per exemple, els ajuts econòmics disponibles per als joves. Aquest servei és mensual i la propera sessió està prevista per al 8 de juliol.


Subvencions públiques per renovar les finques i els pisos més deteriorats de Sant Ildefons

La rehabilitació d'habitatges és una altra de les prioritats municipals en matèria habitacional, sobre tot, per la necessitat de renovar el patrimoni edificat per garantir la sostenibilitat, l'accessibilitat i l'eficiència energètica. Cal tenir en compte que el 69% dels blocs de la ciutat es van construir entre els anys 50 i 80, és per això que molts necessiten una actualització.

Actualment, estan disponibles els Fons Next Generation per a la Rehabilitació. Es tracta d'una subvenció d'entre el 40% i el 80% aplicable a qualsevol edifici de Cornellà que vulgui fer rehabilitació energètica que, com a mínim, suposi un estalvi en eficiència energètica del 30%. Si es compleix aquesta condició, les obres subvencionades també poden incloure actuacions de conservació de l'edifici o actuacions d'accessibilitat, com, per exemple, la col·locació d'ascensors.

 

Rehabilitar 3.651 habitatges a Sant Ildefons

El Pla Director Comunitari de Sant Ildefons és un dels projectes adreçats a aquest barri que proposa tractar de manera integral la rehabilitació extensiva dels edificis i de els seus habitatges, en col·laboració amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge –conjuntament amb altres programes que garanteixin uns estàndards de qualitat tant a l'àmbit públic com en el privat–.

El Pla té com un dels seus principals objectius actualitzar els edificis i millorar el seu aïllament tèrmic, així com la seva accessibilitat i habitabilitat amb el menor cost per als veïns. La intenció és renovar tots els edificis de planta baixa +5 del barri, delimitats per una Àrea de Conservació i Rehabilitació, formats per 150 finques plurifamiliars i un total de 3.651 habitatges, a través del programa “Estimada casa, querido barrio”. Aquest ofereix la possibilitat a les comunitats de veïns d'aïllar millor del fred, de la calor o de la humitat els habitatges per millorar el confort i estalviar al consum de la calefacció o d'aires condicionats. També es poden dur a terme arranjaments en façanes que hagin patit despreniments o que necessiten urgentment ser reparades, millorar les instal·lacions o els espais comuns envellits i, fins i tot, posar ascensors per millorar la mobilitat dels llogaters.

En totes aquestes reformes, les inspeccions prèvies i el projecte d'obres són gratuïtes per a la comunitat de veïns, perquè el cost l'assumeix l'Administració pública. A nivell econòmic, el Ajuntament ofereix ajuts per facilitar el pagament d'aquestes reformes, com a subvencions de fins al 80% o la possibilitat del pagament fraccionat fins els 15 anys sense interessos.

"Estimada casa, querido barrio"

 

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis o immobles

• Ajuts del 40% fins al 80%, segons l'estalvi energètic
• Pagaments fraccionats (fins a 15 anys sense interessos)
• Es comença a pagar quan l'obra de l'edifici ha finalitzat
• Si algun veí no té possibilitats econòmiques d'assumir la derrama, l'Ajuntament avançarà la seva part fins que pugui tornar-la

image

Ajudes per mantenir l'habitatge

Per mitjà de l'Oficina Local d'Habitatge i de la Federació d'Associacions de Veïns es presta assessorament i mediació a persones en risc de pèrdua de l'habitatge habitual, així com orientació jurídica general en matèria d'habitatge i normatives relacionades, de manera gratuïta. A més, a través de l'Oficina es gestionen subvencions per a l'accés a habitatge de lloguer social, així com prestacions d'emergència o ajuts per a la rehabilitació de habitatges en matèria daccessibilitat, etc.
A principis de juliol, estaran obertes les ajudes anuals al lloguer per a persones majors de 35 anys, amb una subvenció de fins a 200 euros mensuals. Així mateix, està prevista l'obertura de una convocatòria d'un ajut per a joves entre 18 i 35 anys a partir del mes de setembre.