"A prop teu": Cornellà presenta una nova manera de gestionar la ciutat

"A prop teu": Cornellà presenta una nova manera de gestionar la ciutat

L'Ajuntament ha dividit la ciutat en 31 zones de gestió de proximitat, assignada cadascuna a un regidor per donar resposta i atendre les incidències que comuniquin els ciutadans

El nou projecte també disposa d'una plataforma digital per comunicar-se de forma més àgil i eficaç amb el consistori a través de Facebook, Twitter, SMS o email

"A prop teu" és un projecte innovador, que facilita el contacte directe de la ciutadania amb els regidors de l'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu d'incidir en tres àmbits: el manteniment de l'espai públic, la convivència i la seguretat ciutadana, escoltant al carrer les preocupacions de les persones, de les comunitats de veïns, de cada família.


L'Ajuntament ha dividit la ciutat en 31 zones o cèl·lules de gestió de proximitat i ha assignat cadascuna d'elles a un regidor de l'equip de govern, amb qui es pot contactar al mateix carrer o mitjançant el portal d'Internet www.apropteucornella.cat. Cadascuna de les zones té petites dimensions, al voltant de 300 metres de diàmetre, perquè d'aquesta manera es considera que agrupen la quantitat idònia d'habitants perquè el regidor els pugui atendre i gestionar les seves peticions d'una forma ràpida i precisa.

"A prop teu" aposta per aprofundir en la identitat urbana i comunitària de Cornellà. Tracta de modernitzar l'administració municipal, facilitant el contacte directe amb un regidor o regidora responsable, i aprofitar els canals que permeten les noves tecnologies per a una comunicació més propera.El nou projecte disposa d'una plataforma digital per proporcionar una via de comunicació amb l'Ajuntament més àgil i més eficaç. Es posa a la disposició de la ciutadania per comunicar incidències, plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionaran de forma centralitzada perquè arribin ràpidament als regidors, i que donin una resposta en el termini més curt possible. El projecte ja està en marxa i s'han realitzat reunions a tots els barris de la ciutat per explicar amb més detall el seu funcionament.

Com funciona?

Entrant a www.apropteucornella.cat trobem un llistat de formularis que ajudaran a precisar la consulta. Cal omplir-ne un amb la informació fonamental: el tema de la consulta, com contactar amb qui la fa, el lloc, fotos o vídeos si ho creu necessari... Si el ciutadà o ciutadana ho prefereix, a la mateixa pàgina podrà comunicar el seu missatge per Facebook, Twitter, SMS o correu electrònic. En aquest cas cal ser el més precís possible quant al lloc, el tipus d'incidència, i la forma de contacte perquè des de l'Ajuntament es pugui actuar amb la màxima agilitat.

En un termini no superior a les 24 hores, l'usuari rebrà un comunicat conforme s'ha rebut el missatge, amb un número de referència per a poder consultar l'estat de la incidència. El regidor responsable de la zona donarà una resposta en el sentit que correspongui en el menor temps possible.

Algunes claus del projecte

Geolocalització: qualsevol dels formularis de www.apropteucornella.cat permet situar en un mapa el lloc exacte de la incidència que s'indica, facilitant que els serveis municipals puguin localitzar-ho.

Xarxes socials: aquest nou sistema de comunicació aprofita les xarxes socials Twitter i Facebook atenent a la gran difusió que tenen avui dia, especialment en tot tipus de telèfons mòbils intel·ligents. També és possible enviar consultes i incidències per SMS i correu electrònic.

Fotos i vídeos: els formularis de www.apropteucornella.cat permeten pujar fotos o vídeos per aclarir qualsevol incidència.

Contacte directe i resposta ràpida: en 24 hores l'Ajuntament confirmarà haver rebut la consulta, amb un número de referència per poder consultar l'estat de la incidència. El regidor responsable de la zona donarà una resposta en el sentit que correspongui en el menor temps possible, una vegada gestionat amb el departament municipal responsable.

Consells d'utilització

Quines són les utilitats d'"A prop teu"?

  • Millorar, entre tots, coses que ens preocupen de la nostra ciutat.
  • Suggerir i proposar qualsevol qüestió per a millorar el teu barri, relacionada amb l'acció municipal, com per exemple:
- Si has vist prop de casa un banc o paperera trencat.
- Consideres que es podria millorar la senyalització d'alguna obra.
- Desconeixes la mediació que pot realitzar l'ajuntament si hi ha algun problema de convivència a la teva escala.

Què no hauries de fer a través del servei "A prop teu"?
Si necessites contactar de manera urgent amb els serveis municipals o en el cas d'una emergència, és necessari que truquis directament a l'Ajuntament de Cornellà (93 377 02 12) o a la Guàrdia Urbana (servei 24 hores, 93 377 14 15). El servei "A prop teu" no és un servei d'emergències. En el cas d'un problema greu has d'utilitzar els canals habituals que et garanteixen la màxima rapidesa i efectivitat. Òbviament, la utilització d'aquest sistema de comunicació no comporta l'obertura de cap expedient administratiu ni substitueix cap de les formes de recurs o reclamació previstes en l'ordenament jurídic vigent.

Més informació:

 Web A prop teuCornellà de Llobregat, 18 de juny de 2013 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00