L’Ajuntament de Cornellà duplica en un any els ajuts per fer front a la pobresa energètica

L’Ajuntament de Cornellà duplica en un any els ajuts per fer front a la pobresa energètica

Durant 2013 es van destinar més de 50.000 euros a pagar el subministrament elèctric de famílies que no podien assumir les factures i es van atorgar 222 ajuts dels Fons Social de Cooperació d’Agbar

L’Ajuntament, a més, ha aconseguit aturar 160 desnonaments a través de l’Oficina de Mediació Hipotecària el darrer any

L’Ajuntament de Cornellà va destinar l’any passat un total de 50.410 euros a pagar el subministrament energètic de famílies de Cornellà que no podien assumir les factures, una xifra que duplica la destinada al 2012. En paral·lel, també es van atorgar 222 ajuts dels Fons Socials de Cooperació d’Agbar. Els ajuts es canalitzen a través de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament.

Pel  2014, l’Ajuntament té previst mantenir el nivell d’ajuts en aquest àmbit, amb l’objectiu de donar suport als col·lectius més desfavorits, tenint en compte la pujada de subministraments com ara la llum (2,3%) i l’aigua (5%), decidits per les administracions supramunicipals.

La defensa de l’habitatge com a dret constitucional

En aquesta mateixa línia s’emmarquen també altres iniciatives municipals que tenen com a objectiu atendre les necessitats bàsiques de les persones i evitar el risc d’exclusió social i la pobresa, definides a l’Acord Social Contra la Crisi signat per agents socials, entitats i partits polítics de la ciutat.

Un dels àmbits en què s’ha treballat és en la defensa del dret constitucional a un habitatge digne mitjançant la intervenció en casos de desnonaments a través de l’Oficina de Mediació Hipotecària. Durant  2013, l’Oficina ha atès un total de 261 casos de desnonaments, dels quals el 61% s’han suspès degut a la intermediació mitjançant l’Oficina. En aquest sentit, s’ha aconseguit aturar el 58% dels casos presentats per manca de pagament de l’hipoteca, i el 62% en el cas de lloguer.  En aquests moments hi ha 22 expedients en tràmit.

Així mateix, l’Ajuntament destinarà el 2014, 6 milions d’euros a combatre la crisi, injectats en dos àmbits fonamentals per al manteniment del sistema del benestar: les polítiques d’acció social i el foment de l’ocupació.

En l’àmbit laboral, entre 2012 i 2015, l’Ajuntament haurà contractat a prop de 1.000 persones a partir dels plans locals d’ocupació. Concretament al 2014 es destinen 2,6 milions d’euros de recursos propis a la creació de 300 llocs de treball, dels quals un 25% seran per a joves.

La partida d’acció social i salut pública del consistori per a 2014 és de 3,4 milions d’euros, un 6,35% més que l’exercici anterior. Aquests es dedicaran a atendre desnonaments, pagament puntual de lloguers socials, evitar la pobresa energètica, garantir l’alimentació, mantenir les beques menjadors i atendre a les necessitats de les persones dependents, entre d’altres. Aquesta partida municipal, ha crescut prop d’un 300% en els darrers 6 anys.

Cornellà de Llobregat, 27 de gener de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00