L'Ajuntament de Cornellà sanciona amb 60.000 euros una immobiliària que manté 20 pisos buits a la plaça del Sol

Es tracta de la primera multa imposada d'acord amb l'ordenança aprovada fa un any per l'Ajuntament de Cornellà per abordar la problemàtica dels habitatges buits

29.11.2017
L'Ajuntament de Cornellà ha sancionat amb 60.000 euros una empresa immobiliària que manté desocupada una finca de vint habitatges a la plaça del Sol. Es tracta de la primera multa que s'ha imposat a Cornellà d'acord amb l'ordenança que regula les sancions als tenidors de pisos buits, un cop tramitat l'expedient, que ha fet palesa la situació de desocupació de la finca, i ha desestimat les al·legacions del propietari.

La resolució municipal estableix una primera multa coercitiva per un import de 3.000 euros per cadascun dels 20 habitatges buits que hi ha a la finca de la plaça del Sol núm. 1, a l'empara de l'article 113.1 de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge i segons recull l'article 12 de l'Ordenança reguladora del procediment sobre la verificació d'habitatges buits de Cornellà de Llobregat.

Així mateix, l'Ajuntament adverteix la immobiliària Arrahona Nexus SL que la desocupació permanent dels habitatges constitueix una infracció molt greu, que pot comportar l'obertura d'un expedient sancionador i la continuïtat en la imposició de multes coercitives.

La finca en qüestió és a tocar de la carretera d'Esplugues, al límit dels barris de la Gavarra i el Pedró. La resolució municipal ha desestimat el recurs de reposició interposat per la immobiliària, que adduïa danys per una presumpta ocupació massiva, i que no podia fixar el preus dels habitatges perquè els havia d'aprovar el Fondo de Reestructuación Ordenada Bancaria (FROB).

L'ordenança municipal, aprovada l'estiu de 2016, regula el sistema de sancions als tenidors d'habitatges buits (tant entitats financeres com particulars), seguint els criteris que marca la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya. Es tracta d'una mesura de l'Ajuntament de Cornellà per fer front a la problemàtica de la vivenda, que s'ha vist agreujada per la crisi econòmica: moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos fins a no poder cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge, una realitat que contrasta amb la d'entitats financeres i propietaris que disposen d'habitatges sense ús.

Així doncs, l'ordenança preveu instar als tenidors a què ocupin els seus pisos en un termini d'un mes o bé que els cedeixin a l'administració perquè pugui gestionar-los en règim de lloguer social, com ha fet l'Ajuntament de Cornellà a través del Fons d'Habitatge de Lloguer Social. Si les entitats o propietaris es neguen, el consistori imposa sancions per import de 3.000 euros en un primer moment, que es poden incrementar fins als 6.000 i 9.000 euros per cada habitatge si la situació persisteix.


 

Cornellà de Llobregat, 29 de novembre de 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar