Declaració institucional de l’Ajuntament de Cornellà davant el tancament de sucursals bancàries a la ciutat

2 de març de 2022

En relació amb el tancament de sucursals realitzades per part de diferents entitats bancàries a la nostra ciutat, i tenint en compte la repercussió que té entre la població de més edat i els col·lectius sense accés a recursos digitals, els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà  manifestem la nostra preocupació i profund desacord, per les dificultats d’accés i aïllament social que implica aquesta decisió.

Hem de tenir en compte que la reducció d’oficines físiques significa que les persones usuàries han de fer desplaçaments més llargs en molts casos per accedir-hi. Les persones de més edat, a més a més, poden tenir problemes en fer tràmits on-line, donada la seva falta de formació o per no disposar de dispositius informàtics, augmentant així, la bretxa digital. Aquesta situació pot condicionar la necessitat de l’ajuda de familiars o persones properes per a realitzar aquests tràmits, disminuint la seva autonomia i privacitat, quedant desemparades les persones que no disposen d’aquesta xarxa.

L’Ajuntament compta amb serveis de suport per reduir la bretxa digital entre les persones grans, mitjançant serveis a diferents equipaments públics i formacions específiques al Citilab i altres dependències, però és una eina de suport que no pot ni ha d’abastar la manca d’un servei necessari, les persones han de tenir garantit el dret als serveis bancaris amb independència de les seves habilitats digitals i del nucli o localitat on visquin.

Els grups municipals del consistori, mitjançant aquesta declaració institucional, expressem la nostra preocupació i el nostre rebuig a aquesta situació i instem a les entitats a revisar els seus protocols d’atenció al públic, i especialment a la gent gran, persones que durant molts anys han dipositat els seus estalvis i confiança en aquestes entitats.

Com a Ajuntament insten al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a impulsar mesures perquè les entitats financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que garanteixin la igualtat d’accés a totes les persones als serveis bancaris i evitin la bretxa digital.