Recursos per a les persones grans

20180227_Residencia Teresa Duran-17423.jpgLes residències per a persones grans són recursos destinats a facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona gran i a afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Algunes residències són per a persones sanes i amb autonomia, altres, les 'assistides', compten amb personal sanitari per a tenir cura de les persones dependents. N'hi ha de públiques, de privades, i de privades amb un nombre determinat de places concertades.

Residències de persones grans

 

Els Centres de Dia ofereixen atenció unes hores cada dia per a què la persona gran pugui continuar vivint al seu domicili i en el seu entorn. Habitualment, ocupen un espai comú d'una residència.

Centres de Dia

20130523_Activitats Dignitat Teresa Duran-9895.jpgQuè és el servei?

Programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores.

 

Què ofereix?

iconfinder_tick_green_1398912.png Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d'una durada màxima de dos mesos a l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.

iconfinder_tick_green_1398912.png Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies.

iconfinder_tick_green_1398912.png Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l'estada residencial.

iconfinder_tick_green_1398912.png Atenció medica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents.

iconfinder_tick_green_1398912.png Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques.

 

A qui s’adreça?

  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de més de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa.
  • A les famílies que tenen a càrrec seu persones de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat superior al 33 % (reconegut per la Generalitat), i que en tinguin cura a casa.

 

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se en primera instància al Servei d’Informació i Primera Acollida (SIPA), o als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.

Més informació del servei

 

20160419_Aniversari Casal Almeda-9919.jpgEls Casals de Gent Gran són equipaments cívics orientats a la promoció del benestar de la gent gran mitjançant accions que fomenten la convivència, que afavoreixen la dinamització i impulsen l'associacionisme.

N'hi ha a la majoria de barris de Cornellà, alguns són gestionats per la Generalitat i altres pel departament d'Acció Social de l'Ajuntament.

Casals de Gent Gran

 

20180417_Esport Salut Anim10-3250.jpgPrograma d'activitat física

Us podeu adreçar a les instal·lacions municipals que funcionen als barris per informar-vos d'allò que ofereixen.

 

Activitats de ciutat o en col·laboració amb entitats

Es tracta d’activitats que s’organitzen o bé fora del marc dels casals de gent gran o bé aprofitant aquests, però obertes a totes les persones grans.

 

Caminades per la ciutat i activitats del programa Vine a Fer Esport Salut!

Recorreguts per la ciutat organitzats en col·laboració amb el Departament d’Esports i el de Medi Ambient per tal de conèixer l’entorn i fer exercici d’una forma agradable i en companyia. Més informació a l'apartat de Vine a Fer Esport Salut!

 

Xerrades de promoció de la salut

Xerrades en diferents casals de gent gran i entitats, a càrrec de professionals de l’Àrea de Salut Pública per tal d'oferir assessorament sobre les malalties més freqüents, la forma de prevenir-les i tractar-les, els hàbits saludables, els canvis que cal assumir per afrontar l’envelliment, etc.

 

Tallers d’estimulació de la memòria

Tallers d’entrenament en tècniques que permeten prevenir i retardar la pèrdua de la memòria. A més dels que organitzen els Casals de Gent Gran, hi ha tallers al Centre Cultural Joan N. García-Nieto i a l’Associació de Veïns de Pedró.

 

Tallers d’autoestima

Permet potenciar els recursos personals per millorar l’autoestima i l'adaptació als canvis propis de l'envelliment. Es porten a terme al Centre Cultural Joan N. García-Nieto.

 

Tallers de Tai-txí

Tallers d’introducció al coneixement d’aquesta tècnica oriental al Centre Cultural Joan N. García-Nieto.

 

Tallers i Aules Obertes d’Internet

Tallers per aprendre conceptes bàsics de navegació per Internet, impartits per persones grans voluntàries. Es porten a terme en els Casals de Gent Gran d’Almeda, Centre i Riera i a les Associacions de Veïns de Pedró i Gavarra.

 

Grups de Caminar

Activitat de promoció de la salut i de foment de les relacions interpersonals que es porta a terme conjuntament amb el Departament de Salut Pública i el grup de voluntaris de Creu Roja en diferents barris de la ciutat.

 

Informació i inscripcions als tallers:

Al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (telèfon 93 377 75 81) o als Casals de Gent Gran.