Mobilitat sostenible, qualitat de l'aire i acústica

VIANANTS

iconfinder-tick_green_1398912.png Espais amb trànsit restringit amb prioritat per als vianants

 • c. Verge de Montserrat
 • Diumenges sense cotxes

iconfinder-tick_green_1398912.png Pacificació dels barris

 • Pacificació del barri Riera

iconfinder-tick_green_1398912.png Més connectivitat, seguretat i l’accessibilitat per als vianants

 • Av. Alps
 • Av. Sant Ildefons
 • Av. Pablo Picasso
 • Ctra. del Prat

iconfinder-tick_green_1398912.png Xarxa de camins escolars

 • Camins escolars Barri d’Almeda
 • Camins escolars Barri del Pedró
 • Camins escolars Anselm Clavé i Jacint Verdaguer

iconfinder-tick_green_1398912.png Itineraris i circuits d’interès patrimonial, cultural, natural i esportiu

 • Cornellà a peu
 • Esport-salut
 • Circuit inclusiu parc de Can Corts

iconfinder-tick_green_1398912.png Dignificació dels espais vorals com a oportunitat per a la mobilitat de lleure

 • Dignificació dels camins rurals

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació de l’ús dels espais per als vianants per part d’altres vehicles

 • Ordenança de circulació

BICICLETA I VMP

iconfinder-tick_green_1398912.png Ampliació, millora i senyalització de la xarxa ciclable

 • Av. Alps
 • Av. Sant Ildefons
 • Camins rurals
 • Carrils de cohabitació

iconfinder-tick_green_1398912.png Servei de bicicleta pública compartida E-bicibox

 • Desplegament del nou servei metropolità d’E-bicibox amb 9 estacions

iconfinder-tick_green_1398912.png Xarxa d’aparcaments de bicicletes i VMP

 • 3 nous aparcaments Bicibox
 • Instal·lació d’aparcaments a nous equipaments municipals o via pública

iconfinder-tick_green_1398912.png Intervencions complementàries per facilitar l’ús de la bicicleta

 • Tallers de reparació de bicicletes a la Re-parada

iconfinder-tick_green_1398912.png Marc normatiu sobre la mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal

 • Ordenança de circulació

MOBILITAT ELÈCTRICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Fiscalitat ambiental per als vehicles al distintiu ambiental zero i eco

 • Incentius a l’impost de vehicles de tracció mecànica

iconfinder-tick_green_1398912.png Ambientalització de les flotes municipals

 • Incorporació de vehicles de baixes emissions, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Electrificació de les flotes dels serveis concessionats.

VEHICLE A MOTOR

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació dels estacionaments en superfície

 • Implantació d’aparcament de zona verda al barri del Pedró

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació de l’aparcament de motocicletes

 • Prohibició de l’aparcament a vorera
 • Habilitació d’espais a la calçada

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del parc de vehicles més contaminants

 • Ordenança ZBE i seguiment de la mesura

iconfinder-tick_green_1398912.png Disminució de la contaminació d’obres i activitats

 • Actuacions en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica

QUALITAT ACÚSTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Control de la contaminació acústica per a la convivència

 • Control acústic per part de GU a festes.
 • Control acústic per part de GU a comerços, establiments de restauració i indústries.
 • Control acústic per part de GU a comunitats de veïnat.