S'obre el termini per presentar sol·licituds per a les parcel·les dels horts municipals de Can Mercader i de Sant Ildefons

Els horts de Can Mercader s'adrecen a pensionistes, i els de Sant Ildefons a persones aturades.
S'obre el termini per presentar sol·licituds per a les parcel·les dels horts municipals de Can Mercader i de Sant Ildefons
Imatge dels horts de Can Mercader.

Entre l'11 de novembre i el 10 de desembre és obert el termini per presentar sol·licituds per accedir a la concessió d'una de les parcel·les de les promocions municipals d'horts de Can Mercader i de Sant Ildefons. Les persones interessades han de presentar una instància a l'Ajuntament, juntament amb tota la documentació requerida, preferiblement per via telemàtica. Presencialment, també es poden presentar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), de 8.30 a14.30 h i de 16.30 a 19 hores, els dies laborables; en aquest cas és recomanable demanar Cita Prèvia.

En tots dos casos, un cop recollides les sol·licituds i aprovada la llista definitiva de les admeses, es procedirà a un sorteig públic per a l’adjudicació de tots els horts disponibles. D'aquesta manera, es posen novament a disposició de la ciutadania un total de 82 parcel·les per al cultiu propi de verdures, fruites i hortalisses, encara que cadascuna de les dues promocions tenen condicions i finalitats diferents.

 

Característiques de les promocions

Els horts municipals de Can Mercader disposen de 50 parcel·les destinades a pensionistes o persones jubilades de la ciutat, i la concessió és per a cinc anys. Es troben situats entre l'aparcament del Complex Esportiu Can Mercader i la carretera de l'Hospitalet, en un solar de 5.590 m2 a tocar del parc. Disposen d'equipaments i serveis comuns com un sistema de reg amb boca a cada parcel·la, taquilles i compostadors, entre d'altres. El canon anual serà l'establert a les ordenances municipals, i que l'any 2021 ha estat de 57,70 euros.

Plec de condicions - Horts Can Mercader

 

Pel que fa als horts de Sant Ildefons, surten a concessió 32 parcel·les. Es troben entre el carrer Almogàvers i l'avinguda República Argentina, a l'espai ocupat antigament per l'INEM. Aquests horts tenen una finalitat social, ja que poden optar a la concessió a persones de la ciutat que estiguin en atur, d'entre 18 a 65 anys, i d'acord amb altres requeriments referits a la seva situació socioeconòmica que detalla el plec de condicions. En aquest cas, la vigència de la concessió és de tres anys, pagant només un canon simbòlic de 5,80 euros anual.

Plec de condicions - Horts Sant Ildefons