Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

Consulteu més informació a l'apartat de Polítiques de Família.

L’accés a aquest servei es realitza també a través dels professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) que hi ha a cada barri.