Educació

Centre de Formació d'Adults de Cornellà

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals, sigui per obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.