Educació

Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

El CIRD és l’espai d’acollida, informació, orientació, assessorament i suport a les dones del municipi en qualsevol aspecte que les ajudi a exercir els seus drets com a dones. Disposa de diversos programes específics per a motivar les noies cap als estudis tecnològics.