Educació

Departament d'Educació

Té com a objectiu bàsic impulsar polítiques que contribueixin a la millora de l'educació dins del municipi. Entre d’altres, ofereix el Servei d’Atenció i Orientació Educativa que té com a objectiu informar, assessorar i orientar els ciutadans de totes les edats en relació a possibles itineraris formatius a seguir.