Educació

Institut Esteve Terradas

Imparteix ESO, Batxillerat, Programes de Formació i Inserció i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Amb 45 anys d’experiència, una de les seves grans finalitats és fer que els/les alumnes assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus en la societat al llarg de la vida. Destaca per la seva gran experiència en l’àmbit de la formació professional