Educació

Institut Maria Aurèlia Capmany

Imparteix ESO i Batxillerat, incloent la modalitat de Batxillerat Artístic. Amb una trajectòria de més de 25 anys, fonamenta la seva línia pedagògica en la formació integral dels i de les joves per a què esdevinguin ciutadans capaços de viure en una societat canviant, que exigeix habilitats socials, coneixements, sentit crític i valors que possibilitin la convivència.