Educació

Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen ensenyaments de llengües estrangeres. També gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.