Educació

Fundació El Llindar

Som una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores, amb recorreguts formatius personalitzats, en escenaris reals de treball. Acompanyen la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir en millors condicions al mercat laboral.